Beste Stelenaar, kermisliefhebber, jogger,

September betekent: ’t is kermis in Stelen.

Al jaren starten we onze aankondigingen met “Er zijn nog zekerheden….” Dit jaar blijken echter al onze kapstokken en handvaten weg te vallen. Hoewel in deze zware periode niet het meest relevant geldt dit ook voor de organisatie van onze kermis in september. Concreet stelden we ons als organiserend comité volgende vragen:

  • Kunnen we op deze moment engagementen (tent huren, groep vastleggen, ….) aangaan voor de maand september? Nog los van wat tegen dan toegelaten of mogelijk zal zijn stellen we ons de vraag of het dan wel verantwoord en veilig zal zijn om mensen (van verschillende generaties) in één tent samen te brengen….

  • In deze onzekere, moeilijke economische periode langs gaan bij onze (lokale) ondernemers om hulp en ondersteuning te vragen vinden we absoluut niet passend. Zonder hun steun is het evenwel onmogelijk om een dergelijk evenement te organiseren.

Voel je de bui al hangen?

We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat een kermis en jogging zoals de voorgaande jaren in 2020 NIET haalbaar zal zijn.

In functie van de verdere evolutie in de komende maanden willen we als organisatie wel nog bekijken of eventueel een aangepaste, beperkte editie alsnog mogelijk kan zijn. U hoort nog van ons.

Aan alle handelaars en ondernemers die ons bij vorige edities ondersteunden: veel sterkte in deze moeilijke periode. We wensen jullie veel succes en hopen bij de volgende editie opnieuw op jullie steun te mogen rekenen!

Kermis
Jogging Jogging